Polityka prywatności Prefixbox

Niniejsza polityka prywatności (dalej: „polityka”) określa zasady zarządzania informacjami i danymi gromadzonymi przez Prefixbox Ltd (dalej: „Prefixbox”). Dowiesz się z niej również, jakie możliwości i wybory posiadasz w zakresie użytkowania i dostępu do Twoich danych, a także, jak możesz je aktualizować i modyfikować.


1.

Prefixbox, klienci i użytkownicy

Skrypt Prefixbox (dalej: „Prefixbox” lub „my”) jest wbudowany w strukturę witryn internetowych i zbiera informacje dotyczące zachowań osób odwiedzających, by wzbogacając dane wyszukiwarki, pomagać kupującym w dotarciu do tego, czego szukają. Do odwiedzających stronę klienta odtąd odnosić się będzie pojęcie „użytkownicy”.

Klientami są sklepy internetowe, które dokonały rejestracji na naszym portalu. Będą one tu określane jako „Klient” lub „Ty”.


2.

Informacje gromadzone przez Prefixbox

Prefixbox posługuje się następującymi danymi osobowymi:

W celu identyfikacji Twojej tożsamości i umożliwienia dalszego kontaktu podczas rejestracji na naszym portalu jesteś proszony(-a) o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu email oraz numeru telefonu.

Jeśli jest to konieczne, możemy poprosić również o podanie innych danych osobowych.

Prefixbox posługuje się następującymi danymi użytkowników:

Gromadzone informacje nie stanowią danych osobowych, ponieważ Prefixbox nie jest w stanie zidentyfikować osób, do których należą i nie otrzymuje od swoich klientów innych danych użytkowników.


3.

Wykorzystywanie danych osobowych

Możemy wykorzystywać Twoje dane, by:

Korzystając z usług świadczonych przez Prefixbox, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych w sposób zgodny z opisanymi w niniejszej polityce prywatności.


4.

Ograniczenia w użyciu i przekazywaniu danych osobowych

Prefixbox może udostępnić Twoje dane osobowe jedynie w sposób opisany w niniejszym oświadczeniu.

Prefixbox nie sprzedaje, przekazuje, udostępnia ani nie udziela dostępu do Twoich danych osobowych stronie trzeciej, z wyjątkami wynikłymi z postanowień prawa lub decyzji administracyjnych.

Prefixbox może przekazać Twoje dane osobowe podwykonawcy działającemu na zlecenie i pod kierunkiem Prefixbox. Podmiot ten posiada upoważnienie do wykorzystywania Twoich informacji jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia wsparcia w działalności biznesowej Prefixbox.

Za Twoją uprzednią zgodą Prefixbox może również powierzyć Twoje dane osobowe dowolnemu podmiotowi trzeciemu.


5.

Bezpieczeństwo informacji

Prefixbox podejmuje stosowne i adekwatne środki w celu ochrony Twoich informacji przed dostępem osób trzecich. W przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia luki w systemie bezpieczeństwa, bądź nieuprawnionego dostępu do naszych usług, zostaniesz o tym powiadomiony tak szybko, jak jest to wykonalne. W uzasadnionym zakresie Prefixbox zapewni Ci również informacje i wsparcie niezbędne do złagodzenia, naprawy i podjęcia przeciwdziałań stosownych w sytuacji wykrycia luk zabezpieczeń, nieuprawnionego dostępu bądź włamania. Jeśli jest to w danej sytuacji uzasadnione, Prefixbox opublikuje raport zawierający: (i) datę złamania zabezpieczeń; (ii) opis poczynionych ujawnień; (iii) środki zaradcze, jakie zostały podjęte w celu rozeznania zaistniałej sytuacji i zapobieżenia potencjalnym szkodom. Jeśli Twoje dane zostały przekazane do Prefixbox na mocy umowy z naszym klientem, informujemy, że – za wyjątkami określonymi w przepisach prawa – jest on stroną odpowiedzialną za dane osobowe.


6.

Przechowywanie danych

Poza wyjątkami opisanymi poniżej, Prefixbox przechowuje dane osobowe w okresie Twojego korzystania z naszych usług oraz dwa lata po jego zakończeniu.

Możemy przechowywać Twoje dane przez dłuższy okres, jeżeli:


7.

Twoje prawa do prywatności

Przysługują Ci określone prawa wynikające z rozporządzenia RODO oraz miejscowego prawodawstwa. Masz prawo dostępu do swoich danych i ich zmiany. Możesz również żądać usunięcia lub zastrzeżenia którejkolwiek ze swoich danych, bądź sposobu jej wykorzystywania. Masz prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również możesz żądać przekazania Twoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym oraz przesłać te dane stronie trzeciej (prawo do przenoszenia danych). Swoje prawa dotyczące ochrony danych osobowych możesz egzekwować, kontaktując się poprzez:


8.

Ciasteczka i technologie monitorujące

Prefixbox i nasi partnerzy używamy ciasteczek lub podobnych technologii do analizy trendów, zarządzania stroną, monitorowania sposobów korzystania z niej i zbierania danych demograficznych o użytkownikach jako grupie. Użytkownicy mogą okontrolować sposób wykorzystania ciasteczek na poziomie przeglądarki. Prefixbox generuje dane zbiorcze dotyczące zachowania klientów na stronie w celu ciągłego zapewniania swoich usług.

Ciasteczko to niewielka ilość informacji przechowywana na Twoim komputerze, gdy przeglądasz określone strony. Prefixbox wykorzystuje ciasteczka techniczne, które pomagają stronom Prefixbox działać tak wydajnie jak to możliwe. Na przykład zapamiętuje Twoje dane logowania.

Prefixbox współpracuje ze stronami trzecimi, w celu zarządzania reklamami na witrynach internetowych. Podmioty takie mogą używać ciasteczek lub podobnych technologii, by proponować Ci reklamy oparte na Twojej wcześniejszej aktywności lub zainteresowaniach.

Podobnie jak w przypadku większości stron, Prefixbox zbiera pewne informacje w sposób automatyczny. Informacje te mogą zawierać adres IP, typ wykorzystywanego urządzenia, dostawcę usług internetowych, strony wejścia/wyjścia, system operacyjny, czas i miejsce wizyty oraz/lub strategie klikania (clickstream data).


9.

Subskrypcje

Jeśli zdecydowałeś się na subskrypcję oferowanego przez Prefixbox newslettera, do dostarczania Ci go będziemy wykorzystywać Twoje imię oraz adres email. Możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera lub wiadomości marketingowych, podążając za instrukcjami zawartymi w tych wiadomościach, modyfikując ustawienia wiadomości email w ustawieniach Twojego konta lub kontaktując się z nami na support@prefixbox.com.


10.

Zmiany

Prefixbox zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w niniejszej polityce prywatności. Wchodzą one w życie z dniem ich upublicznienia na stronie Prefixbox. Jeśli dokonane zostaną jakiekolwiek istotne modyfikacje, poinformujemy Cię o tym w wiadomości email (wysłanej na adres powiązany z Twoim kontem) lub za pomocą stosownego powiadomienia zamieszczonego przed wejściem zmiany w życie. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na aktualnie obowiązującą politykę prywatności i gromadzenie przez Prefixbox Twoich danych osobowych.

Zachęcamy, do zaglądania na tę stronę od czasu do czasu, by zapoznać się z bieżącymi regulacjami w zakresie gospodarowania danymi osobowymi. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na support@prefixbox.com.

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem: July 20th stycznia 2018.